De modeller som används för att beräkna hur ett varmare klimat förändrar omsättningen av markens kolförråd utgår från att processerna i princip avstannar när marken är frusen. Detta är fel. Mikroorganismernas förmåga att bryta ned markens kolförråd under vintern är avsevärt större än man tidigare trott. Det visar en ny SLU-ledd studie. Och det har stor betydelse om det är –3 °C i stället för –4 °C i marken.

Läs hela nyheten här