Med den pågående flytten av Kiruna, på grund av gruvexpansionen, följer en flytt av kyrka och kyrkogård. Kiruna kyrka, Mariakapell med kolumbarium och en minneslund samt ca 5ooo avlidna ska också flyttas på. Det är den största omlokaliseringen av kvarlevor i Sverige.

Läs hela nyheten här