Neonikotinoider är en omdebatterad grupp av insektsmedel som både hävdats vara oumbärliga för växtskyddet och utgöra ett allvarligt hot mot bin och andra nyttoinsekter. I ett nummer av Växtskyddsnotiser reder vi ut vad vi vet och inte vet om neonikotinoider.

Läs hela nyheten här