Med molekylära metoder kan vi urskilja mycket noggrannare än förut hur arter samspelar med varandra . Det är en av de saker som de mer än 170 forskare som samlas i Uppsala 11-15 september ska diskutera. Konferensen handlar om ekologiska interaktioner till exempel vem som äter vem eller pollinerar vem. En stor del av veckan ägnas åt hur de molekylära metoderna används i dag och vilken potential de har i framtiden.

Läs hela nyheten här