Vilken roll har livsmedelssystemen för att uppnå de globala hållbarhetsmålen? Svenska FAO-kommittén diskuterar detta med bland andra forskare vid SLU i rapporten Hållbara livsmedelssystem – kunskap, innovation och samarbete.

Läs hela nyheten här