Mellan 2010 och 2030  kommer, enligt FAO, Afrikas befolkning som lever i städer att fördubblas. Med en urbanisering som sker så snabbt, blir det viktigt att förstå hur det urbana och peri-urbana jordbruket (UPA) kan bidra till en hållbar stadsutveckling. Ett nytt SLU-projekt, finansierat av FORMAS, kommer specifikt att undersöka företagande i UPA i Dar-es-Salaam, Tanzania, ur ett genus- och generationsperspektiv. Projektet kommer att genomföras av  forskarna Katarina Pettersson och Johanna Bergman Lodin, vid Institutionen för stads- och land, tillsammans med en doktorand.

Läs hela nyheten här