Vattenreservoarer som används för gruvdrift förorenas med nitrater från sprängämnen. Detta orsakar övergödning nedströms i avrinningsområdet. En ny studie från SLU visar att det är möjligt att påskynda nitratnedbrytningen genom att tillsätta kol, men att valet av kolkälla är avgörande för att inte samtidigt öka produktionen av kraftfulla växthusgaser.

Läs hela nyheten här