Som de första i världen har forskare vid Åbo universitet, Helsingfors universitet och Sveriges lantbruksuniversitet kartlagt vilka bytesarter vuxna trollsländor fångar. Med hjälp av moderna laboratoriemetoder har de analyserat bytets DNA i trollsländornas minimala avföring. Forskarna såg då att trollsländorna har tiotals olika insektsgrupper på menyn. Resultaten belyser med en hittills ouppnådd precision trollsländornas ställning i naturens näringsväv.

Läs hela nyheten här