Norra halvklotets och ekonomiskt starkare länders dominans inom klimatforskningen och bristen på klimatforskare i syd och framför allt i fattigare utvecklingsländer kan utgöra ett hinder för utveckling och tillämpning av globala överenskommelser och nationella åtgärder.

Läs hela nyheten här