Rektor har beslutat om att SLU ska ha riktlinjer för inköp av mat (SLU ID: SLU.ua.2020.2.4.4-4301). Syftet med riktlinjerna är att ge vägledning när SLU beställer måltider och livsmedel, med ambitionen att minska miljöbelastningen från vår konsumtion.

Läs hela nyheten här