Den 16 december släpps den fjärde och sista boken som knyter ihop presentationen om bladmossor i Nationalnyckeln. Vitmossor–knappnålsmossor blir tillsammans med de tre tidigare utgivna volymerna en komplett presentation av Sveriges cirka 800 bladmossor.

Läs hela nyheten här