Små bestånd av ädellöv som planteras på åkermark har stort värde för den biologiska mångfalden i utpräglade jordbrukslandskap. Om planteringen har kontakt med äldre skog finns merparten av skogsfloran på plats inom 60-80 år. I planteringar som är helt omgivna av åkermark går det betydligt långsammare, men även sådana skogspartier är värdefulla. Det visar forskare från SLU och Stockholms universitet i en ny studie.

Läs hela nyheten här