Ett nytt instrument med pulsade neutroner öppnar möjligheter till banbrytande forskning om biobaserade material. Neutroner tränger djupt in i olika biomaterial som svarar med att sända ut typiska signaler från ingående atomer. Detta möjliggör en detaljerad och omedelbar karakterisering av hela mängden material på ett transportband. Därmed kan man bättre styra olika industriella processer beroende på hur materialet varierar.

Läs hela nyheten här