Immunmedierade sjukdomar orsakas av defekter i immunsystemet och är vanliga sjukdomar hos både människor och djur, inklusive hundar. Hundar av rasen Nova Scotia duck tolling retriever (kallade tollare) verkar drabbas i högre utsträckning än många andra raser. En ny avhandling från Sveriges lantbruksuniversitet fördjupar kunskapen om immunmedierade sjukdomar hos hund och framför allt hos tollare.

Läs hela nyheten här