Från och med antagning till höstterminen 2017 har SLU:s Landskapsarkitektprogram i Uppsala, 300 hp, nya behörighetskrav. Områdesbehörighet A3 kommer att gälla fortsättningsvis.   Det är samma områdesbehörighet som för Landskapsarkitektprogrammet i Alnarp, 300 hp, även för de flesta andra arkitektutbildningar i landet.   Förändringen görs bland annat för att båda utbildningarna leder till samma examen, ökad tydlighet och för att underlätta studenters rörlighet mellan programmen. De båda programmen kommer fortfarande erbjuda delvis olika kursinnehåll utvecklade i linje med de kompetenser som finns på respektive campus.  

Läs hela nyheten här