Askskottsjukan är en invasiv sjukdom som har resulterat i massdöd av askar i hela Europa. Men det finns hopp för askarna! En ny bok har getts ut med riktlinjer om hur askskottsjukan ska hanteras.

Läs hela nyheten här