SLU är med i tre filmer om hur blandade grödor på fältet kan bidra till ett hållbart jordbruk. Det är ett sätt för det internationella forskningsprojektet DIVERSify att berätta om sina resultat för forskare, lantbrukare, rådgivare, politiker och intresserad allmänhet.

Läs hela nyheten här