En forskargrupp vid SLU:s institution för husdjurens miljö och hälsa har under 2020 genomfört en pilotstudie om den djurförsöksetiska prövningsprocessen i Sverige. Resultaten från studien visar på flera utvecklingsområden och behov av en bättre anpassning mellan svensk och europeisk lagstiftning och mellan lagstiftningen och den etiska prövningens ansökningsblankett.

Läs hela nyheten här