Sverige har fått en funktion för riskvärdering av växtskadegörare. Funktionen är placerad vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Jordbruksverket kommer att nyttja funktionens expertis i sitt arbete med att skydda odlade men också vilda växter från växtskadegörare.

Läs hela nyheten här