Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten har nu lanserat en ny strategi för svenskt fiske och vattenbruk 2021-2026 samt en handlingsplan för utveckling av vattenbruk. Arbetet med att ta fram dessa har skett i brett samarbete med andra myndigheter, bransch-organisationer, intresseorganisationer och forskare, däribland akvakulturforskare vid SLU.

Läs hela nyheten här