Våra svenska sötvatten hyser omkring 50 arter av snäckor. Nu lanserar SLU Artdatabanken en ny digital nyckel med omfattande foto- och textdokumentation för samtliga arter. Flera av dessa är mycket allmänna, några ovanliga och ett par är så sällsynta att vi inte ens vet om de finns kvar i landet.

Läs hela nyheten här