Det saknas ett helhetstänk kring produktion, handhavande och användning av antibiotika till både djur och människor. I denna policy brief från SLU Framtidens djur, natur och hälsa, rekommenderar forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) tre beslut som de anser vara nödvändiga för att generera forskning med ett tydligt tvärsektoriellt One Health-perspektiv i syfte att uppnå ett gott smittläge och låg antibiotikaanvändning.

Läs hela nyheten här