SLU:s rektor har beslutat om en ny policy för SLU:s bidrag till det globala genomförandet av Agenda 2030. Policyn slår fast att SLU arbetar för att bidra till de Globala målen i Agenda 2030 inte bara i Sverige utan även internationellt, och beskriver de områden universitetet fokuserar på i det arbetet.

Läs hela nyheten här