Antibiotikaresistenta bakterier är ett av vår tids största hot mot människors och djurs hälsa. Inom den globala djurhållningen är detta ett utbrett problem och hotar matproduktionen världen över. Redan 1986 förbjöd Sverige, som första land i världen, användandet av antibiotika i djurfoder i tillväxtbefrämjande syfte. SLU Framtidens djur, natur och hälsa har publicerat en rapport som sammanfattar det svenska arbetet för att uppnå ansvarsfull användning av antibiotika till djur liksom viktiga framgångsfaktorer och erhållna lärdomar.

Läs hela nyheten här