Står du inför utmaningen att börja arbeta med ekosystemtjänster i din myndighet, organisation eller företag? Har du redan börjat men känner ett behov av att snegla på hur andra gjort för att få inspiration? Då kan du ta del av erfarenheter i denna rapport. Här presenteras hur arbetet med ekosystemtjänster i planering och beslutsfattande upplevts hittills.

Läs hela nyheten här