Det planteras allt fler främmande träd och växter i våra städer. De anses vara bättre anpassade till de mera extrema förhållandena i en alltmer förtätad stad. Inhemska träd tas bort för att ersättas med tåliga exotiska träd. Vad finns det för risker i relation till värdena med dessa främmande trädarter? Den nya rapporten, skriven av Jörgen Wissman och Tuija Hilding-Rydevik, utgör ett diskussionsunderlag i frågan.

Läs hela nyheten här