Hästunderstödda insatser (HUI) har varit en del av svensk vård, omsorg och rehabilitering i dryga 60 år och har allt sedan dess utgjort en resurs för personer med långvariga behov av multimodal rehabilitering. Rapporten ger en sammanställning och nulägesanalys av dagens HUI-verksamhet och belyser viktiga frågor i syfte att säkerställa välfärden hos både häst och människa. Sammanställningen visar på en spretig bransch, med brist på ramverk och behov av kvalitetssystem för att uppnå en säker verksamhet för alla som arbetar med HUI.

Läs hela nyheten här