I en ny rapport från Arktiska rådets arbetsgrupp för biologisk mångfald visar forskare från de åtta arktiska länderna hur den biologiska mångfalden påverkas av bland annat klimatförändringar och exploatering. Forskarna har också identifierat områden där mer kunskap behövs, samt kommit med förslag på möjliga åtgärder som kan förhindra förlusten av biologisk mångfald.

Läs hela nyheten här