Samspelet mellan välbefinnande och landskap har många dimensioner, berör alla sinnen och kommuniceras ofta genom att uttrycka upplevelser och känslor i relation till en plats. I samhället är det vanligare att tala om natur än landskap. Begreppet natur lyfter dock ut människan från sin omgivning, och blir då en enhet som vi relaterar till, men inte är en del av. I denna rapport går vi bortom de inbyggda begränsningarna i denna idé och utgår från landskapet som ett sätt att förstå hur hälsa och välbefinnande formas genom människors relation till sina omgivningar.

Läs hela nyheten här