Nu har den nya vilthanteringsanläggningen på Grimsö invigts. Den är viktig för forskning, miljöövervakning och utbildning. Och dessutom gör den att SLU kan hushålla med naturresurserna. En modern anläggning är ett krav för att viltköttet ska kunna säljas.

Läs hela nyheten här