Är det relevant att genom biosäkerhetslagstiftningen kontrollera hur genetiska förändringar har uppstått? Det är knäckfrågan i en nyligen publicerad vetenskaplig artikel där forskaren Dennis Eriksson ger en överblick över EU:s regelverk för genetiskt modifierade organismer (GMO) och lagstiftningens eventuella tillämpning på nyare växtförädlingsmetoder där man vet mer exakt vilka gensekvenser som ändras.

Läs hela nyheten här