Regeringen har fattat beslut om ett tredje åtgärdspaket kopplat till handlingsplanen för sin livsmedelsstrategi. Satsningarna syftar till att stärka forskningen och öka innovationskraften inom den svenska livsmedelssektorn. I paketet ingår en forskarskola för industridoktorander vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Läs hela nyheten här