Dagens skogsskötselsystem har utvecklats som svar på historiska förhållanden, och är ofta knutna till ett nationellt eller regionalt sammanhang. Är de verkligen lämpade att möta det 21:a århundradets utmaningar? Det tror inte forskarna inom det nya EU-projektet ALTERFOR, som har kick-off i Alnarp 6–8 april.

Läs hela nyheten här