EHEC är en bakterie som ibland dyker upp i kobesättningar, och i vissa fall kan människor smittas och drabbas av allvarlig sjukdom, framför allt barn och äldre. Smittan är dessvärre svår att upptäcka, eftersom djuren själva inte blir synbart sjuka. Genom ny kunskap om hur smittan sprids mellan djur och besättningar finns det idag bättre möjligheter att minska smittspridningen i lantbruket. Om detta handlar Lena-Mari Tamminens doktorsavhandling från SLU.

Läs hela nyheten här