För att snabbare få in nyanlända i arbete och studier behövs krafttag. I ett projekt samarbetar nu Skånes universitet och högskolor, bl a SLU, med Arbetsförmedlingen för att ge vägledningshjälp åt personer inom etableringen.

Läs hela nyheten här