Representanter för Uppsala kommun och SLU invigde den 4 september den nya Vindbron över Fyrisån strax norr om Ultuna. Bron är öppen endast för gångtrafikanter och cyklister. Den är en viktig länk mellan östra och västra sidan av södra Uppsala och ökar rörligheten för besökare i naturreservatet Årike Fyris.

Läs hela nyheten här