Under förra veckan tog rektor beslut om nya energimål för SLU. De ska gälla från årsskiftet till utgången av 2027 och innebär stort fokus på förnyelsebart och systematiska besparingsåtgärder både på det fastighetsbestånd SLU äger själv och de som vi hyr av Akademiska hus.

Läs hela nyheten här