Nätverket ForBioeconomy kommer att erbjuda internationella aktiviteter för forskare, beslutsfattare och skogsintressenter för att både samla och sprida kunskap om skogens roll i bioekonomin. Särskild fokus kommer ligga på hållbar tillgång och efterfrågan på både ekosystemtjänster och biobaserade produkter.

Läs hela nyheten här