Nordforsk, som sorterar under Nordiska ministerrådet, har beviljat medel till ett forskningssamarbete som ska tackla de utmaningar som ett förändrat klimat innebär för jord-och skogsbruk på nordiska breddgrader. I konsortiet ingår Københavns Universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Helsingfors universitet, Lunds universitet och UiT Norges arktiske universitet. Projektledare är Erik Alexandersson, SLU.

Läs hela nyheten här