Upptäckten av den muterade ”passgenen”, som visade sig påverka såväl rörelsemönster som prestation hos hästar, väckte stor uppmärksamhet 2012. Nu kommer en avhandling från SLU med nya studier om hur denna gen, men också andra, påverkar gångarter och prestation hos olika hästraser.

Läs hela nyheten här