Hur stor ska en skolgård eller förskolegård vara? Konkurrensen om mark i bebyggd miljö har ofta resulterat i för små ytor för att kunna främja barns hälsosamma utevistelse. Fördjupad kunskap om dessa utemiljöers storlekar presenteras nu i form av en rapport och ett faktablad av fem SLU-forskare.

Läs hela nyheten här