Vad är rätt eller gott att göra när det kommer till djuravel? Vilka avelsmål är moraliskt försvarbara, och vilka tekniker är okej att använda för att nå målen? Välkommen till ett nytt avsnitt av Shaping our food där vi pratar om etik och moral kring djuravel i allmänhet men också om genmodifierade och genomredigerade djur.

Läs hela nyheten här