Sedimenten i våra sjöar speglar hur miljön har förändrats genom årtusendena. Sedan länge har analyser av pollen visat hur växtligheten har varierat i omgivningen, men nu visar det sig att det även går att spåra forntida insektsutbrott. Inte bara pollen, utan även fjärilsfjäll, har nämligen bevarats i sedimenten. Bakom denna helt nya upptäckt står bland annat Miguel Montoro Girona, som nu är postdoktor vid SLU. Han hoppas att upptäckten ska få ett stort genomslag inom historisk ekologi.

Läs hela nyheten här