Övervikt är den största enskilda riskfaktorn för diabetes hos katter, men en ny SLU-studie visar att det finns flera andra livsstilsanknutna riskfaktorer. För normalviktiga katter tycks t.ex. risken att drabbas av diabetes vara större om de till övervägande del äter torrfoder än om de mest äter blötmat. Detta är en mycket intressant upptäckt eftersom många katter utfodras med torrfoder. Studien visar också att utekatter löper mindre risk än innekatter att drabbas av sjukdomen.

Läs hela nyheten här