Genetiska verktyg såsom ”gensaxen” CRISPR/Cas 9 har gett växtförädlare nya möjligheter att göra väldigt precisa förändringar i grödors arvsmassa. Den legala ställningen för nya grödor som tas fram med sådan teknik är omtvistad – ska de alltid ses som GMO? Ett internationellt forskarlag har analyserat en dom i EU-domstolen och menar att denna dom, tillsammans med den definition av GMO som ges i EU:s eget direktiv, visar att grödor förädlade med gensaxen inte nödvändigtvis är GMO. Bland forskarna finns två från SLU.

Läs hela nyheten här