SLU:s miljöanalys i jordbrukslandskapet har växt mycket i omfattning de sista åren. I detta nummer av Miljötrender får du några exempel på hur jordbrukslandskapets utveckling följs och hur lösningar för ökad hållbarhet kan se ut.

Läs hela nyheten här