Uppsala kommuns planer på en stark expansion i de södra stadsdelarna innebär ett hårt tryck på SLU:s marker kring campusområdet Ultuna. I en debattartikel i UNT skriver sex SLU-anställda att planerna måste ses över. De menar att kommunens byggplaner hotar ett mönsterområde för undervisning och forskning vid ett lantbruksuniversitet, och att en spårväg genom campus kan vara ett hot mot känslig laboratorieutrustning.

Läs hela nyheten här