Förbättrad djurhälsa kräver kunskap om utbredningen av smittsamma djursjukdomar. Kontroll av animaliska livsmedel och av antibiotikaförbrukning och -resistens är andra framgångsfaktorer. SVA kommer tillsammans med Jordbruksverket, SLU och Livsmedelsverket att driva ett femårigt projekt på temat friska djur och säkra livsmedel i Östafrika.

Läs hela nyheten här