Ökande vattentemperaturer är av de utmaningar som Östersjön står inför. Anna Gårdmark, professor på institutionen för akvatiska resurser vid SLU, berättar om varför Östersjön behöver en egen dag och hur livet i Östersjön påverkas av den pågående klimatförändringen.

Läs hela nyheten här