Ett tänkt framtida korn, som är extra bra på att ta upp kväve, skulle bidra till att minska kväveläckaget till vattendrag. Egenskapen skulle också minska kornodlingens bidrag till den globala uppvärmningen. Det visar en scenariostudie med metoden livscykelanalys (LCA) som forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet och JTI, Institutet för jordbruks- & miljöteknik gjort.

Läs hela nyheten här